Dla Klastra HEFAJSTOS ważną datą jest 5 czerwca 2013, kiedy to podczas spotkania na Międzynarodowych Targach Poznańskich, podjęto decyzje o założeniu Stowarzyszenia pn. Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych „HEFAJSTOS”. Nastąpiła wówczas reorganizacja strukturalna Klastra.  

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłu wytwórczego branży metalowej w taki sposób, aby możliwa była odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

  • integracja środowiska branży wytwórczej, w szczególności przemysłu kuźniczego,
  • monitorowanie potrzeb i konieczności wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie prac wdrożeniowych związanych z rozwojem materiałów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki i inteligentnej specjalizacji,
  • wzmocnienie kooperacji pomiędzy środowiskiem naukowo-badawczym a sferą przemysłu i przedsiębiorstwami,
  • tworzenie konsorcjów celem realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,
  • stały kontakt z właściwymi ministerstwami, samorządami,  punktami kontaktowymi programów badawczych krajowych i zagranicznych,
  • promowanie Klastra na rynku krajowym i zagranicznym.